Hatek - Giải pháp nghe nhìn toàn diện

Email: haitruong@hatek.com.vn

Hotline: 0832 055 247

Hotline: 0903 05 1991

video hướng dẫn

Giới thiệu bộ trình chiếu không dây chuyên dụng Hatek WB68

Giới thiệu bộ trình chiếu không dây chuyên dụng Hatek WB68

Ngày đăng: 04/03/2024 10:58 PM

Bộ trình chiếu không dây chuyên dụng Hatek WB68, có chức năng kết nối camera và mic không dây
Hatek WB68 kết nối Camera, Microphone và Loa vào Laptop bằng không dây

Hatek WB68 kết nối Camera, Microphone và Loa vào Laptop bằng không dây

Ngày đăng: 04/03/2024 11:17 PM

Bộ trình chiếu không dây chuyên dụng Hatek WB68, có chức năng kết nối camera và mic không dây
Kết nối cơ bản từ Hatek WB68 lên màn hình

Kết nối cơ bản từ Hatek WB68 lên màn hình

Ngày đăng: 29/11/2023 12:32 PM

Hatek WB68 - Kết nối cơ bản từ Hatek WB68 lên màn hình
App Hatek trên Smart phone để chia sẻ không dây WB68

App Hatek trên Smart phone để chia sẻ không dây WB68

Ngày đăng: 04/03/2024 11:10 PM

Hatek WB68 - Kết nối cơ bản từ Hatek WB68 lên màn hình
Giới thiệu Loa & Micro Bluetooth Hội Nghị Hatek UC BM31

Giới thiệu Loa & Micro Bluetooth Hội Nghị Hatek UC BM31

Ngày đăng: 05/03/2024 01:22 PM

Hatek UC BM31 & UC BM33 - Video giới thiệu các tính năng, sử dụng chi tiết thiết bị
Chức năng lọc tạp âm của Loa & Micro Bluetooth Hatek UC BM31

Chức năng lọc tạp âm của Loa & Micro Bluetooth Hatek UC BM31

Ngày đăng: 05/03/2024 01:43 PM

Hatek UC BM31 & UC BM33 - Chức năng lọc tiếng gõ bàn, tiếng vỗ tay, lật sách vở...
Kết nối với PC/Laptop...Và chất lượng âm thanh của Hatek UC BM31 & UC BM33

Kết nối với PC/Laptop...Và chất lượng âm thanh của Hatek UC BM31 & UC BM33

Ngày đăng: 05/03/2024 01:56 PM

Hatek UC BM31 & UC BM33 - Video giới thiệu các tính năng, sử dụng chi tiết thiết bị
Kết nối không dây giữa 2 thiết bị Loa và Microphone Hatek UC BM31 (UC BM33 )

Kết nối không dây giữa 2 thiết bị Loa và Microphone Hatek UC BM31 (UC BM33 )

Ngày đăng: 05/03/2024 01:50 PM

Hatek UC BM31 & UC BM33 - Video giới thiệu các tính năng, sử dụng chi tiết thiết bị
Hotline
Hotline